Vietnamese

Thua quá nhiều tiền vì cờ bạc?

Hãy gọi chúng tôi để được giúp đỡ kín đáo và miễn phí.

Nếu quý vị cảm thấy lo lắng vì vấn đề cờ bạc đã làm tổn thất tiền bạc hay làm thương tổn đến những mối liên hệ của quí vị hoặc của những người mà quí vị quen biết, hãy liên lạc với Đường dây Giúp đỡ Người Cờ bạc.

Đường dây Giúp đỡ Người Cờ bạc cung ứng nhiều dịch vụ kín đáo miễn phí có thể giúp giải quyết những trở ngại về cờ bạc.

Những dịch vụ của chúng tôi bao gồm

  • Giúp đỡ qua điện thoại suốt bảy ngày trong tuần.
  • Tư vấn riêng từng cá nhân. Cố vấn viên chuyên nghiệp có thể giúp đỡ và hướng dẫn riêng mỗi người.
  • Tư vấn vợ chồng và gia đình. Bạn bè hay gia đình có thể có mặt để hỗ trợ
  • Tư vấn về tài chánh. Chúng tôi có thể giúp người cờ bạc sắp xếp lại vấn đề tiền bạc.

Chúng tôi có thể có thông dịch viên tiếng Việt hay tiếp chuyện trực tiếp với quí vị bằng tiếng Việt.

Bước kế tiếp càng dễ dàng hơn quí vị tưởng

Hãy hành động để ngăn chặn trở ngại cờ bạc và xin nhấc điện thoại lên. Gọi ngay Đường dây Giúp đỡ Người Cờ bạc số 1800 858 858, hay xem trang mạng www.gamblinghelponline.org.au

Tải xuống thẻ bỏ ví bằng tiếng Việt (PDF)

Download the English version of the Vietnamese fold out card 'Losing too much money gambling?' above (PDF 61KB)

Watch Huon's story

Huong's gambling problem is tearing her family apart. In desperation, Huong's mother seeks advice and finds a Vietnamese counselling service. Can Huong overcome hear fears and get the help she needs? Watch her story below.

 

Read information in Vietnamese

Download Understanding the Pokies (Vietnamese) (PDF 1MB)

This brochure has information about how pokie machines work so that you understand the risks involved when you play them and your chances of winning and losing.

Responsible Gambling website

This is a website that educates Vietnamese speaking people about gambling and tries to prevent them from developing problems with gambling.


Main Navigation